Informacje organizacyjne dla uczestników

Obiekt festiwalowy i biuro organizacyjne:
Koniński Dom Kultury – plac Niepodległości 1

Hotel festiwalowy:
hotel Konin – Aleje 1 Maja 13